Huisregels opslag

Imove Dienstverlening heeft een aantal huisregels opgesteld waar een ieder zich aan dient te houden. De Algemene Voorwaarden van Imove Dienstverlening zijn hier van toepassing.

 1. De gehuurde unit dient uitsluitend gebruikt te worden als opslagruimte.
 2. De gehuurde unit wordt uitsluitend door de klant gebruikt.
 3. De toegangstijden zijn elke dag van 06:00 uur tot 23:00 uur. Buiten deze tijden is er geen toegang tot het pand. De receptie is dagelijks geopend van 09:00 uur tot 21:00 uur op afspraak.
 4. Wanneer er geen toegang kan worden verkregen tot het pand dient er contact opgenomen te worden met de beheerder van Imove Dienstverlening.
 5. De huurder dient er zorg voor te dragen dat de huur uiterlijk op de vervaldatum bijgeschreven is op de rekening van de verhuurder. Wanneer dit niet het geval is wordt de toegang tot het pand geblokkeerd.
 6. Indien de huurder schade of onregelmatigheden constateert dienen deze onmiddellijk bij de receptie of beheerder van Imove Dienstverlening gemeld te worden.
 7. Het opslaan van ontvlambare en/of explosieve middelen, bederfelijke stoffen, levende have alsmede illegale activiteiten zijn niet toegestaan.
 8. Indien de huurperiode is afgelopen dient de gehuurde unit schoon en slotvrij te worden opgeleverd.
 9. De huurder dient zelf voor zijn sloten te zorgen. Deze zijn, indien gewenst, ook verkrijgbaar bij Imove Dienstverlening.
 10. De huurder dient zelf zorg te dragen voor een verzekering voor de opgeslagen goederen.
 11. Nooduitgangen dienen uitsluitend voor noodsituaties te worden gebruikt. In geval van misbruik zal de verhuurder van de huurder alle hierdoor veroorzaakte kosten terugvorderen.
 12. De maximumsnelheid voor gemotoriseerde voertuigen is te allen tijde de laagste van a) een veilige
  snelheid of b) 15km/h. Binnen het pand zijn de verkeersregels van toepassing.
 13. Overlast in en om het pand wordt niet geaccepteerd en daarom is de huurder verplicht om voertuigmotor en muziekinstallaties uit te schakelen tijdens laad- en loswerkzaamheden bij/in het pand van Imove Dienstverlening.
 14. Het verwijderen van afval vanuit de gehuurde unit dient zelf door de huurder gedaan te worden. In geval van nalatigheid zullen er verwijderingskosten in rekening gebracht worden.
 15. Roken in het pand is niet toegestaan.
 16. Huisdieren zijn niet toegestaan.